Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Parques eólicos e morcegos

Ferramentas para a revisión de estudos de impacto ambiental


Os parques eólicos convertéronse na primeira causa de mortalidade dos morcegos a nivel mundial. O número de incidencias é superior á das aves e chega a comprometer o futuro dalgunhas especies. A preocupación por este elevado e continuado número de incidencias (en España estimado a principios da década entre 50.000 y 250.000 morcegos mortos anualmente) motivou as alertas dea comunidade científica e deu lugar á elaboración de directrices especiais en numerosos países e por parte de diferentes organismos, entre os que destacan Bats and Wind Energy Cooperative, UNEP/EUROBATS e, en España, SECEMU.Estudos máis recentes sitúan os valores de mortalidade media anual de morcegos en Europa entre 6 e 14 murciélagos/MW de potencia instalada (6-8 en Voigt et al., 2015; 14,2 en Măntoiu et al., 2020). Aplicando os valores medios aos 27446 MW instalados en España (AEE, 2021) e os 3922 MW en Galicia (EGA,2021) a mortalidade anual oscilaría entre 164.676 e 384.244 morcegos para España e entre 23.532 y 54.908 para Galicia. 

Desde Morcegos de Galicia estamos a traballar na revisión dos estudos de impacto ambiental dos numerosos parques eólicos que se están a tramitar na actualidade en Galicia e no seu entorno inmediato. Boa parte destes estudos realizáronse sen ter en conta as directrices anteriores, e a pouca calidade dos mesmos impide realizar unha avaliación axeitada do impacto do parque sobre os morcegos. 

Co obxectivo de que calquera persoa ou colectivo que estea realizando alegacións a parques eólicos poida coñecer cales deberían ser os contidos e metodoloxías utilizadas no estudo dos morcegos dentro do informe de impacto ambiental e poida presentar as alegaciones pertinentes cando esta parte do estudo non foi correctamente abordada, deixamos a continuación unha serie de recursos.
En primero lugar, pódese consultar o Atlas de Morcegos de Galicia para comprobar que o informe recolle toda a información dispoñible sobre a presencia de morcegos na zona de afección.

Ademais, deixamos enlaces aos documentos que conteñen as directrices que deberán seguirse no estudo dos morcegos nos estudos de impacto ambiental. E tamén unha alegación tipo para utilizar cando as directrices anteriores non son tidas en conta e, por tanto, o estudo carece da calidade precisa esixida pola lei.
Por último, o documento presentado por Morcegos de Galicia á consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia solicitando que se establezan unhas directrices de obrigado cumprimiento que se axusten ao proposto nos documentos de referencia.


Listaxe de ligazóns

Listaxe de descargas

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org