Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio DivulgaciónAudiovisuais

Audiovisuais

Observa de cerca o comportamento dos morcegos, os traballos para o seu estudo e conservación, opinións de expertos e propietarios, e curiosidades sobre estas fascinantes especies.


Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org