Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio DivulgaciónMateriais didácticos

Materiais didácticos

Unidade didáctica: Achégate aos morcegos

Material para o traballo na aula.

Xogos: Achégate aos morcegos

Xogos para utilizar na aula.

Comecocos "Que sabes dos morcegos?"

Comecocos divulgativo con preguntas e respostas sobre os morcegos

Unidade didáctica: "Conservando a diversidade nun mundo cambiante: os morcegos"

Información e actividades para coñecer mellor a anatomía, ecoloxía e conservación dos morcegos

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org