Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio Morcegos en GaliciaRefuxios para os morcegos

Refuxios para os morcegos

  • Oco en viaducto utilizado por Myotis daubentonii
  • Caixa refuxio de cemento-madeira utilizada por Pipistrellus pygmaeus
  • Palleira refuxio para Rhinolophus hipposideros
  • Agrupación de R. hipposideros

O refuxio é un recurso fundamental para os morcegos. Nel non só descansan durante o día, senón que teñen lugar os partos, a lactancia, o coidado das crías ou a hibernación. Actividades tan diferentes precisan de refuxios ben diferentes, polo que é habitual que os morcegos utilicen distintos refuxios ao longo do ciclo anual; refuxios que deben cumplir unha serie de requisitos de aillamento, temperatura, humidade e tranquilidade.

É posible reproducir artificialmente refuxios para moitas especies de morcegos, ben sexa con fins de estudo, para favorecer a súa presenza en determinados espazos ou para ofrecer refuxio en ambientes nos que este escasea.

Un xeito cotiá de construir refuxios para morcegos é mediante as caixas-refuxio pensadas, principalmente, para especies fendurícolas e arborícolas.

¿Cómo construir e instalar unha caixa refuxio?

Podes construir as túas propias caixas refuxio utilizando materiais que resistan ben a intemperie, que teñan unha boa inercia térmica e que regulen a humidade interior. Dúas boas opcións son a madeira e o cemento-madeira. Máis abaixo podes descargar as instrucións para construir a túa propia caixa refuxio e apúntase bibliografía e algunhas páxinas web nas que se pode obter información e instrucións para a construción de distintos modelos de caixas-refuxio.

¿Pódense mercar as caixas-refuxio?

Desde logo, hai moitas tendas que ofrecen caixas-refuxio para morcegos. Especialmente recomendables son as fabricadas por Schwegler en cemento-madeira. Despois de probar diferentes modelos, quedámonos con aqueles que presentan paneis interiores que amplían a superficie para pendurarse e dificultan a ocupación da caixa por paxaros ou himenópteros.

Tamén é posible construir ou adaptar refuxios para especies cavernícolas, como os morcegos de ferradura. Atoparás máis información sobre a costrución e adaptación de refuxios para morcegos en:

Bibliografía:
The bat house builder´s handbook. Publicado por Bat Conservation International (descarga de balde)
Our beacon for bats. Informe de proxecto de adaptación e construción de refuxos realizado por The Vincent Wildlife Trust
Protection of overground roost for bats. Publicado por Eurobats.


Listaxe de ligazóns

Listaxe de descargas

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org